CannabiGold GrowShop.cz tom hemp’s Chillisimo Bhang Hemptouch Hempvizer mojeCBD Spliff.pl

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Wyznaczenie organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

cbase s.r.o. 
Pražská 810/16
102 00 Praha 102
Republika Czeska

Administrator danych decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, dane kontaktowe itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Cofnięcie udzielonej już zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych mają Państwo, jako zainteresowana strona, prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe: https://www.uoou.cz/.

Prawo do przekazywania danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobom trzecim. Informacje są dostarczane w formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Prawo do informacji, sprostowania, zablokowania, usunięcia danych

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcach i celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym, a także w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem opcji kontaktowych wymienionych w dokumencie roboczym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści wysyłanych do nas jako operatora strony internetowej, nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Oznacza to, że dane przekazywane za pośrednictwem tej strony internetowej nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po linii adresowej „https://” przeglądarki oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

Hosting, wysyłanie e-maili

Korzystamy z usług hostingowych, aby móc korzystać z infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia usług online, takich jak strony internetowe, wysyłka poczty elektronicznej, przestrzeń magazynowa i bazy danych, a także usługi bezpieczeństwa i konserwacji. Lokalizacja serwera to Niemcy.

Komunikacja, wykorzystanie, metadane i dane inwentaryzacyjne odwiedzających lub użytkowników naszej strony internetowej są przechowywane na tym serwerze. Wynika to z naszego uzasadnionego interesu w skutecznym i bezpiecznym świadczeniu usług online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i.V.m. Art. 28 RODO.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę z naszym dostawcą usług hostingowych na realizację zamówień w celu zapewnienia pełnej zgodności z ustawowymi wymogami w zakresie ochrony danych.

Pliki dziennika serwera

W plikach dziennika serwera, dostawca strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

  • Odwiedzona strona w naszej domenie
  • Data i godzina żądania serwera
  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • Adres URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp do danych.
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów na zakup towarów i wysyłkę towarów

Dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne w ramach przetwarzania umowy. Na przykład stronami trzecimi mogą być dostawcy usług płatniczych lub przedsiębiorstwa logistyczne. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z niektórych funkcji. Przesyłane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z danej oferty lub usługi. Informacje obowiązkowe wymagane podczas rejestracji muszą być dostarczone w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, na przykład z przyczyn technicznych, poinformujemy Cię o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres podany podczas rejestracji.

Dane wprowadzone podczas rejestracji będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cofnięcie udzielonej już zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Legalność przetwarzania danych, które już miało miejsce, pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Przechowujemy dane zebrane podczas rejestracji za okres, w którym jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej. Twoje dane zostaną usunięte w przypadku anulowania rejestracji. Prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Formularz kontaktowy

Dane przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przechowywane, łącznie z danymi kontaktowymi, aby móc przetwarzać Państwa zapytanie lub być dostępnym dla dalszych pytań. Dane te nie będą przekazywane bez Państwa zgody.

Dane podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cofnięcie udzielonej już zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do czasu odwołania pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo usunięcia, cofną Państwo zgodę na przechowywanie lub do momentu, gdy przechowywanie danych nie jest już konieczne. Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów zatrzymywania – pozostają nienaruszone.

Dane z biuletynu informacyjnego

Aby móc wysyłać nasz biuletyn, potrzebujemy od Państwa adresu e-mail. Konieczne jest zweryfikowanie podanego adresu e-mail i wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera. Dane uzupełniające nie są gromadzone lub są dobrowolne. Korzystanie z danych odbywa się wyłącznie w celu wysyłania biuletynu informacyjnego.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cofnięcie udzielonej już zgody jest możliwe w każdej chwili. Aby odwołać swoją zgodę, wystarczy wysłać nieformalny e-mail lub skorzystać z linku „zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze. Legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce, pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Dane wprowadzone w celu skonfigurowania subskrypcji zostaną usunięte, jeśli zrezygnujesz z subskrypcji. Jeśli dane te zostały nam przekazane w innych celach i w innych celach, pozostaną u nas.

Pomiar zasięgu biuletynu informacyjnego

Wykorzystujemy techniki pomiaru sukcesu naszych biuletynów (wskaźnik otwarcia, wskaźnik klikalności) poprzez pliki graficzne pobrane z naszego serwera i zakodowane linki. Dane te są przechowywane wyłącznie na naszym serwerze i nie są przekazywane osobom trzecim. Bez tej funkcji nie jest możliwe otrzymywanie naszego biuletynu, ale w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki z YouTube do integracji i wyświetlania treści wideo. Dostawcą portalu wideo jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Po otwarciu strony ze zintegrowaną wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. To powie YouTube, do której z naszych stron masz dostęp.

YouTube może przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu, jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w deklaracji YouTube o ochronie danych osobowych na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka przechowuje w urządzeniu. Cookies pomagają nam uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną.

Niektóre pliki cookie są „plikami sesyjnymi”. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Z drugiej strony, inne pliki cookie pozostają na Twoim terminalu, dopóki sam ich nie usuniesz. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub uniemożliwiać stosowanie plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Dezaktywacja plików cookie może skutkować ograniczoną funkcjonalnością naszej strony internetowej.

Ustawianie plików cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub realizacji określonych funkcji wymaganych przez użytkownika (np. koszyk), odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej, mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i bezproblemowego świadczenia naszych usług. Jeżeli ustawione są inne pliki cookie (np. do celów analizy), zostaną one omówione oddzielnie w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Jetpack (WordPress Stats)

Wykorzystujemy plugin Jetpack do optymalizacji i statystycznej oceny dostępu odwiedzających, który jest produkowany przez Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

Jetpack używa „cookies”. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka przechowuje na urządzeniu i umożliwia analizę korzystania z witryny internetowej. Przetworzone dane mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników, które są wykorzystywane wyłącznie w celach analitycznych, a nie reklamowych. Dalsze informacje można znaleźć w Polityce prywatności Automattic: https://automattic.com/privacy/ oraz informacje na temat plików cookie Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą internetowego serwisu analitycznego jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa „cookies”. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka przechowuje na urządzeniu i umożliwia analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Lokalizacją serwera jest zazwyczaj USA.

Pliki cookie Google Analytics są ustawiane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i, w razie potrzeby, reklamy.

Anonimizacja IP

Korzystamy z Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP. Gwarantuje to, że Google skraca adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do USA. Mogą istnieć wyjątki, w których Google przekazuje pełny adres IP do serwera w Stanach Zjednoczonych i tam go skraca. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesyłany przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Ustawienie plików cookie przez przeglądarkę internetową może zostać zablokowane. Jednakże niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być w związku z tym ograniczone. Użytkownik może również zrezygnować z gromadzenia danych dotyczących korzystania z witryny internetowej, w tym adresu IP i późniejszego przetwarzania przez Google. Jest to możliwe poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki internetowej dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony, aby uniemożliwić zbieranie informacji o użytkownikach podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień, aby w pełni spełnić wymogi prawne dotyczące ochrony danych osobowych.

Charakterystyka demograficzna Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji „funkcje demograficzne” Google Analytics. Może być używany do tworzenia raportów, które zawierają stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z interesujących reklam Google i danych odwiedzających od osób trzecich. Nie jest możliwe przypisanie danych do konkretnej osoby. Funkcję tę można wyłączyć w dowolnym momencie. Jest to możliwe dzięki ustawieniom reklamowym na koncie Google lub ogólnemu zakazowi gromadzenia danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

PayPal

Nasza strona internetowa umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem systemu PayPal. Dostawcą usług płatniczych jest PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Jeśli płacisz za pomocą PayPal, wprowadzone dane dotyczące płatności zostaną przesłane do PayPal. Polityka prywatności Paypal: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full

Przekazanie danych do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Cofnięcie udzielonej już zgody jest możliwe w każdej chwili. Operacje przetwarzania danych w przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Stripe, Visa, Mastercard, American Express

Nasza strona internetowa umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA, z Visa (https://www.visa.pl/warunki-korzystania/centrum-prywatnosci-visa.html), Mastercard (https://www.mastercard.pl/pl-pl/miedzynarodowa-polityka-prywatnosci.html), American Express (https://www.americanexpress.com/poland/polska_privacy_statement.shtml).

Płacąc za pomocą Stripe (rozwiązanie karta kredytowa checkout), Stripe gromadzi od Ciebie różne dane osobowe. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Stripe pod adresem: https://stripe.com/pl/privacy.

Stripe wykorzystuje pliki cookie w celu optymalizacji rozwiązania Stripe checkout. Optymalizacja ta stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym. Pliki cookie Stripe pozostają na Twoim terminalu do czasu ich usunięcia.

Państwa dane zostaną przekazane Stripe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Cofnięcie udzielonej już zgody jest możliwe w każdej chwili. Operacje przetwarzania danych w przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Google ReCaptcha

W formularzach online i innych miejscach używamy funkcji „ReCaptcha” do obrony przed botami, oferowanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Czcionki Google Web Fonts

Nasza strona korzysta z czcionek internetowych Google. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Za pomocą tych czcionek internetowych będziemy mogli zaprezentować Państwu pożądany wygląd naszej strony internetowej, niezależnie od tego, które czcionki są dostępne lokalnie. Odbywa się to poprzez pobieranie czcionek internetowych Google z serwera Google w USA i związane z tym przekazywanie danych do Google. To jest Twój adres IP i strona, którą odwiedziłeś na naszej stronie internetowej. Korzystanie z czcionek Google Web Fonts opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej, mamy uzasadniony interes w optymalnej prezentacji i transmisji naszej strony internetowej.

Firma Google jest certyfikowana dla europejskiej umowy o ochronie danych osobowych „Privacy Shield”. Niniejsza umowa o ochronie danych ma na celu zapewnienie zgodności z poziomem ochrony danych mającym zastosowanie w UE.

Szczegóły dotyczące czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem: https://fonts.google.com/about oraz dalsze informacje w Polityce Prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Hotel Booking powered by iweekender.com

Aby zaoferować naszym gościom łatwą i wygodną rezerwację hotelu, używamy na naszej stronie widgetu firmy iWeekender Inc. USA, adres: 251 Little Falls Drive Wilmington, New Castle County, Delaware 19808-1674, USA.

Podczas korzystania z widżetu na naszej stronie internetowej (np. Wyszukiwanie zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania), iWeekender i ich partnerzy zbierają od ciebie różne dane osobowe. Ponadto będą używane pliki cookie. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności iWeekender pod adresem: https://iweekender.com/resourse/pdf/Terms.pdf

Rezerwacja zostanie przetworzona przez iWeekender i partnerów wybranych podczas procesu, np. hotel, dostawca płatności. My – cannabizz.pl – nie przechowujemy żadnych danych osobowych. Otrzymamy jednak niewielką prowizję za każdą udaną rezerwację za pomocą tego widgetu.

Twoje dane zostaną przesłane do iWeekender i ich partnerów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy).

Obecność w mediach społecznościowych

Działamy w ramach platform i sieci społecznościowych, aby dotrzeć i komunikować się z użytkownikami, którzy są aktywni na tych platformach.

Dane użytkownika mogą być przetwarzane poza UE. Zwracamy Państwa uwagę na szczególne zagrożenia, które pojawiają się podczas korzystania z usług, które nie są certyfikowane przez “Privacy Shield” i nie zobowiązują się do przestrzegania unijnych dyrektyw o ochronie danych.

W większości przypadków wprowadzane i przekazywane dane są wykorzystywane przez dostawcę danej platformy do celów reklamowych i badań rynkowych oraz do generowania profili zainteresowań osobistych. W tym celu pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika, a dane z różnych urządzeń, na których użytkownik jest zalogowany, są łączone, jak również dane dotyczące korzystania ze stron internetowych (takich jak nasza) o lub z funkcjami danego dostawcy.

Przetwarzanie udostępnionych nam danych osobowych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznej komunikacji z użytkownikami w celu uzyskania informacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Jeśli użytkownik zostanie poproszony przez odpowiedniego dostawcę platformy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO.

Źródło (częściowo): Konfigurator ochrony danych mein-datenschutzbeauftragter.de.

Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator

Cannabizz.pl (cc) 2017 | Dumnie wspierane przez WordPressa | Theme based on: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑