CannabiGold GrowShop.cz tom hemp’s Chillisimo Bhang Hemptouch Hempvizer mojeCBD Spliff.pl

SIN

Społeczna Inicjatywa Narkopolityki
SIN zrzesza ludzi młodych, studentów i absolwentów szkół wyższych, chcących zmienić obowiązującą politykę narkotykową opartą na prohibicji. Wspieramy ideę dekryminalizacji posiadania substancji odurzających na własny użytek, redukcję szkód wynikających z używania narkotyków oraz dopuszczenie nielegalnych obecnie substancji do użytku medycznego w określonych przypadkach. Od 2015 r. pracujemy też na imprezach, aby bez względu na decyzje dotyczące sposobu zabawy, ta była zawsze dobra i bezpieczna.

Cannabizz.pl (cc) 2017 | Proudly powered by WordPress | Theme based on: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑